İQTİSADİ ANTOLOGİYA

Post image

Ə.İ. BAYRAMOV
V.A. BAYRAMOV


İQTİSADİ ANTOLOGİYA


Milli Aviasiya Akademiyası ElmiMetodik Şurasının 06 oktyabr 2023-cü il
tarixli iclasının qərarı ilə (protokol 01)
çapına icazə verilmişdir.

Monoqrafiyada iqtisadi prosesin dəyər tutumu, dini əqidə, mədəniyyət, milli mentalitetin yeri və rolunun nəzəri dəyərləndirilməsi, müasir reallığın mahiyyət çalarlarına adekvat formada iqtisadi antologiya, iqtisadi antropologiya və iqtisadi aksiologiyaya konseptual baxışın yeniləşdirilməsi, iqtisadi təfəkkürün millilik keyfiyyətinin tədqiqi, iqtisadi davranışın sistemli şəkildə qiymətləndirilməsi yer
almışdır.
Orijinal müddəalar və yeni baxış bucaqları ilə zəngin olan monoqrafiya iqtisadçılar, filosoflar, sosioloqlar və elmi tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.


PDF