Image
22.05.2024

İQTİSADİ ANTOLOGİYA

Image
09.05.2024

TƏHSİLİN İNNOVATİV İNKİŞAFININ SOSİAL-FƏLSƏFİ ƏSASLARI

Image
09.05.2024

Müasir dünyada etnikliyə dair nəzəri mülahizələrin təhlili

Image
09.05.2024

İSRAİL-FƏLƏSTİN MÜNAQİŞƏSİ VƏ ABŞ-NİN ROLU: SİYASİ DƏSTƏK VƏ DİPLOMATİK TƏŞƏBBÜSLƏR

Image
09.05.2024

TÜRKİYƏ VƏ AZƏRBAYCAN MÜNASİBƏTLƏRİ QARABAĞ PROBLEMİNİN HƏLLİ MÜSTƏVİSİNDƏ